Lối sống

"Bái phục" cô con dâu bà Thân

Cập nhật: 20-12-2013 04:24:42
Hóa ra, con dâu bà Thân đúng là “giở mặt” nhanh hơn lật bàn tay thật. Thái độ với cô quay ngoắt 180 độ so với hồi chưa cưới khiến bà bao phen phải khóc thét!