Nhịp sống trẻ

14 bi kịch của thanh niên sống ảo

14 bi kịch của thanh niên sống ảo

Cập nhật: 20-12-2013 04:16:55
Các bạn thử xem mình có bao nhiêu đặc điểm giống với những điều dưới đây.
“Viêm màng túi”, chữa sao đây?

“Viêm màng túi”, chữa sao đây?

Cập nhật: 20-12-2013 04:17:00
Mỗi tháng gia đình gửi cho Nguyễn Văn Hiếu - SV Trường CĐ Công thương TP.HCM - 3 triệu đồng. Nhưng Hiếu kêu khổ: “Không biết mình tiêu đi đâu mà nhoắng cái hai, ba tuần đã hết veo...”.